آرکا حساب اعتماد آفرین پارس

آخرین مقالات و اخبار های آرکاحساب

بخشنامه های اخیر
آرکا حساب

استرداد ارزش افزوده در سال 1401

دستور العمل 200/1401/528 مورخ: 1401/03/16 در اجرای جزء (5) بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور : 1- استرداد مالیات بر ارزش