آرکا حساب اعتماد آفرین پارس

خدمات آرکا حساب

khadamat-1
خدمات تخصصی مالیاتی

✔️مشاوره تخصصی امور مالیاتی
✔️ارائه برنامه راهبردی به شرکت ها و صاحبان کسب و کار
✔️مشاوره تخصصی به شرکت های دانش بنیان و مستقر در پارک علم و فناوری
✔️ارائه راهکارهای قانونی در زمینه تراکنش های بانکی
✔️تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیات عملکرد
✔️تهیه ، تنظیم و ارسال کلیه گزارشات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی
✔️انجام کلیه خدمات مربوط به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
✔️ارائه راهکار های قانونی کاهش مالیات و بخشودگی جرائم
✔️تنظیم و ارائه لایحه های تخصصی جهت دفاع مالیاتی
✔️حضور در دارایی به جای مشتری و دفاع از حقوق ایشان
✔️استرداد ارزش افزوده و رفع تعهد ارزی
✔️ارائه کلیه خدمات حسابرسی طبق ماده 272 ق . م.م

✔️تنظیم اسناد و تحریر دفاتر قانونی

خدمات تخصصی مالی

✔️مشاوره تخصصی در زمینه مالی
✔️طراحی و اصلاح کدینگ حساب ها
✔️تهیه و انواع گزارشات قانونی و خاص دوره ای
✔️اجرای عملیات اصلاح و بستن حساب ها و رفع اختلاف حساب
✔️بررسی عملکرد عملیات حسابداران شرکت
✔️بررسی اسناد حسابداری معوقه و تهیه صورت های مالی از روی اسناد و مدارک و اصلاح حسابها
✔️انجام انواع خدمات حسابداری،بهای تمام شده،پیمانکاری،تنظیم صورت وضعیت پروژ های عمرانی،
مدیریت تسویه و ………
✔️اعزام نیروی کار حسابداری،انباردار،خزانه دار،کارشناس حسابداری و مالیاتی باتجربه اعم از تمام وقت و یا پاره وقت به همراه نظارت و پشتیبانی مستمر بر نیروهای اعزامی

خدمات تخصصی تامین اجتماعی

✔️حسابرسی بیمه تامین اجتماعی
✔️اخذ مفاصاحساب پیمانکاران
✔️اخذ استعلام محرز جهت نقل و انتقال املاک
✔️ارائه مشاوره به منظور جلوگیری از ایجاد بدهی در اصناف از بابت پرسنل شاغل در کارگاه
✔️مشاوره در زمینه معافیت های شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری در حوزه بیمه تامین اجتماعی

خدمات تخصصی روابط کار

✔️مشاوره در زمینه تهیه و تنظیم کلیه فرم هاو دستورالعمل های اداری با نظر به بومی سازی فرم ها
✔️تنظیم حقوق و دستمزد پرسنل و تهیه فیش حقوقی با در نظر گرفتن شرایط قانونی
✔️ارائه مشاوره درمورد کلیه موضوعات قانون کاربه کارفرمایان بارعایت صرفه و صلاح کارفرما
✔️مشاوره برای وکالت کارفرمایان و کارگران در دعاوی کارگری در مراجع حل اختلاف
✔️اخذ تسویه حساب کارگران و ارائه مشاوره شغلی در زمینه های بیمه بیکاری
✔️مشاوره در زمینه های بیمه مسئولیت مدنی در حوزه مقررات کار و تامین اجتماعی
✔️مشاوره در زمینه معافیت های شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری در حوزه روابط کار
✔️موضوعات مدیریت منابع انسانس: جذب و استخدام پرسنل و آزمون های مربوطه،تدوین فرایند های منابع انسانی نظام های انگیزش کارکنان و …..

سایر خدمات تخصصی

✔️برگزاری دوره های آموزشی ویژه کادر مالی شرکت ها
✔️برگزاری دوره جامع حسابداری از مبتدی تا پیشرفته به صورت خصوصی و عمومی
✔️برگزاری دوره های تنظیم اظهارنامه عملکرد به صورت خصوصی و عمومی
✔️برگزاری دوره های آموزشی مربوط به قوانین پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
✔️برگزاری دوره های آموزشی قانون دائمی ارزش افزوده
✔️برگزاری دوره های تسعیر ارز در شرکت های واردات و صادرات
✔️آموزش حسابداری کاربردی و اموزش های ضمن خدمت به پرسنل مالی شرکتها امور شرکت ها(ثبت،تغییرات،پلمپ دفاتر و …..)
✔️ثبت های داخلی و خارجی مالکیت فکری(اختراعات،طرح های صنعتی،علامت تجاری)
✔️خدمات مدیریت فناوری و توسعه کسب و کار
✔️مشاوره در زمینه آمادگی های لازم برای ورود به بورس و فرابورس ویژه اشخاص حقوقی

مدیریت مالی قبل از رسیدگی مالیاتی